Certificazioni

Certificazioni di qualifica procedura di saldatura:
Certificato Nr. IW0412-WP-001
Processo di saldatura: 135/MAG PARTLY MECHANIZED

Logo Weld